What's New in the Skills Network Catalog

Newest Releases

GPXX0V86UK banner Аналіз ринкового кошика в маркетингу | View in the Skills Network Catalog

Ця лабораторна робота присвячена аналізу споживчого кошика на основі набору даних, пекарні The Bread Basket, розташованої в Единбурзі. Набір даних містить 20507 записів, понад 9000 транзакцій та 4 стовпці.

GPXX0YTTUK banner Аналіз ринкового кошика для Роздрібної Торгівлі | View in the Skills Network Catalog

Ця лабораторна робота присвячена аналізу споживчого кошика на основі набору даних, пекарні The Bread Basket, розташованої в Единбурзі. Набір даних містить 20507 записів, понад 9000 транзакцій та 4 стовпці.

GPXX0JM5UK banner Прогноз поведінки клієнта за допомогою машинного навчання | View in the Skills Network Catalog

Метою цієї лабораторної роботи є розробка різних типів класифікаторів на основі штучного інтелекту та їх ансамблів для класифікації клієнтів у банківській справі.

GPXX0FM7EN banner Red Hat OpenShift - Start with the Basics | View in the Skills Network Catalog

Level-setting core skills for those new to OpenShift and Kubernetes. Key activities include: Exploring the OpenShift CLI; Services and Routes; Deploying from an Image

GPXX0JWMRU banner RUS. Data Science in Health Care. Basic prognostication and GEO visualization | View in the Skills Network Catalog

Лабораторная работа посвящена тому, как можна провести базовый анализ Больших данных о распространении COVID-19 в мире. Рассмотрены возможности прогнозирования на основе линейной регрессии, получения статистических характеристик и создания интерактивных карт, показывающих динамику распространения вируса.

GPXX0GAJRU banner RUS. Data Science in Health Care. Advanced prognostication using by Neural Networks | View in the Skills Network Catalog

Эта лабораторная работа посвящена изучению прогнозирования динамики распространения COVID-19 в мире с помощью нейронных сетей разной структуры. Цель работы - научиться делать прогнозы на основе линейной регрессии, обратного распространения ошибки и нейронных сетей с долгой краткосрочной памятью (long short-term memory - LSTM).

GPXX0ROXUK banner UKR. Data Science in Retail. Advanced Machine Learning Analysis | View in the Skills Network Catalog

Ця лабораторна робота присвячена вивченню передових методів машинного навчання для аналізу роздрібної торгівлі на основі історичних даних продажу для 45 магазинів, розташованих у різних регіонах — кожен магазин складається з кількох відділів.

GPXX0EF0UK banner UKR. Data Science in Agriculture. Basic statistical analysis and Geo Visualization | View in the Skills Network Catalog

Метою роботи є навчитись завантажувати, здійснювати попередню обробку та статистичний аналіз економічних розрахунків для сільського господарства та створювати інтерактивні мапи, які показують динаміку зміни цін.

GPXX0QH2UK banner UKR. Data Science in Retail. Basic Machine Learning Analysis | View in the Skills Network Catalog

Ця лабораторна робота присвячена вивченню основних методів машинного навчання для аналізу роздрібної торгівлі на основі даних про світові ціни на продукти харчування отриманих із Всесвітньої продовольчої програми, що охоплюють такі продукти, як кукурудза, рис, боби, риба та цукор, для 76 країн та приблизно 1500 ринків.

GPXX04GGUK banner UKR. Visual data analysis in banking | View in the Skills Network Catalog

Метою цієї лабораторної роботи є опанування візуального аналізу даних у банківській справі для моделей машинного навчання.

GPXX0RELUK banner UKR. Exploratory data analysis (EDA) with Pandas in banking | View in the Skills Network Catalog

Мета цієї лабораторної роботи – освоїти попередній аналіз даних (EDA) у банківській сфері за допомогою платформи Pandas.

GPXX0N31UK banner UKR. Data Science in Health Care. Advanced prognostication using Neural Networks | View in the Skills Network Catalog

Лабораторна робота присвячена прогнозуванню динаміки поширення COVID-19 у світі за допомогою нейронних мереж різних структур. Мета роботи - навчитися робити прогнози на основі лінійної регресії, зворотного поширення та нейронних мереж довгої короткострокової пам’яті (long short-term memory - LSTM)

GPXX06MSUK banner UKR. Data Science in Health Care. Basic prognostication and GEO visualization | View in the Skills Network Catalog

Дана лабораторна робота присвячена вивченню основних алгоритмів аналізу великих обсягів даних на прикладі поширення COVID-19 у світі. Розглянуто можливості прогнозування на основі лінійної регресії, отримання статистики та створення інтерактивної мапи, що показує динаміку поширення вірусу.

Updates

DS0103EN image Data Science Methodology | View in the Skills Network Catalog

Version 3.6: Updated labs.

GPXX0UZYUK image UKR. Data Science in Health Care. Basic statistical analysis | View in the Skills Network Catalog

Version 1.1: Path to instruction.

GPXX0HPUUK image UKR. Data Science in Health Care. Advanced machine learning classification | View in the Skills Network Catalog

Version 1.1: Lab and instruction was changed.

GPXX0H1DUK image UKR. Data Science in Retail. Market Basket Analysis | View in the Skills Network Catalog

Version 1.1: Changed from expert to advanced.

GPXX0DDKUK image UKR. Ensemble of Classificators in banking | View in the Skills Network Catalog

Version 1.1: Change from advanced to expert.

GPXX0DPVUK image UKR. Classification in banking | View in the Skills Network Catalog

Version 1.1: Changed from expert to advanced.

CO0101EN image Docker Essentials: A Developer Introduction | View in the Skills Network Catalog

Version 1.6: Updated the landing page.

GPXX0EY9UK image UKR. Data Science in Agriculture. Land use classification | View in the Skills Network Catalog

Version 1.1: Changed level from advanced to expert.