What's New in Our Catalog

Newest Releases

GPXX0ZIJEN banner Discovering roots with the Porter stemming algorithm | View in the Skills Network Catalog

Explore the Natural Language Processing (NLP) technique, stemming, with the Porter stemming algorithm. Learn about the different types of stemming and how its used in search engines and spell checking by using Buddha's text file for practical application. Stemming is used to reduce words to their root or base form, known as the "stem." This NLP technique involves removing suffixes and prefixes from words to normalize them, allowing different variations of the same word to be treated as equivalent.

Updates

GPXX08LVUK banner Основи візуалізації аналізу даних в банківській справі | View in the Skills Network Catalog

Метою цієї лабораторної роботи є опанування візуального аналізу даних у банківській справі для моделей машинного навчання.

GPXX0Y43RU banner Прогнозирование с использованием нейронных сетей | View in the Skills Network Catalog

Эта лабораторная работа посвящена изучению прогнозирования динамики распространения COVID-19 в мире с помощью нейронных сетей разной структуры. Цель работы - научиться делать прогнозы на основе линейной регрессии, обратного распространения ошибки и нейронных сетей с долгой краткосрочной памятью (long short-term memory - LSTM).

GPXX0MWFRU banner Расширенная классификация с машинным обучением | View in the Skills Network Catalog

Эта лабораторная работа посвящена применению прогрессивных методов анализа больших данных к исследованию распространения COVID-19 в мире. Рассматриваются методы распознавания изображения на рентгеновском снимке грудной клетки, для прогнозирования диагноза.

GPXX0NN8UK banner Основи аналізу даних в банківській справі | View in the Skills Network Catalog

Мета цієї лабораторної роботи – освоїти попередній аналіз даних (EDA) у банківській сфері за допомогою платформи Pandas.

GPXX0CUBUK banner Підготовка даних та базовий статистичний аналіз | View in the Skills Network Catalog

Ця лабораторна робота присвячена завантаженню, попередній підготовці, базовому статистичному аналізу та візуалізації у сфері маркетингу на основі персональних анонімних даних покупців та впливу на продажі маркетингових компаній. Ціль полягає в тому, щоб визначити вплив маркетингових компаній на різні групи покупців.

GPXX05L4UK banner Класифікація поведінки клієнтів в банку | View in the Skills Network Catalog

Метою лабораторної роботи є вивчення методів класифікації клієнтів у банківській справі згідно моделей машинного навчання.

GPXX06EOUK banner Базовий статистичний аналіз та геовізуалізація | View in the Skills Network Catalog

Метою роботи є навчитись завантажувати, здійснювати попередню обробку та статистичний аналіз економічних показників для сільського господарства та створювати інтерактивні мапи, які показують динаміку зміни цін.

GPXX0H4MUK banner Прогнозування з використанням нейронних мереж | View in the Skills Network Catalog

Лабораторна робота присвячена прогнозуванню динаміки поширення COVID-19 у світі за допомогою нейронних мереж різних структур. Мета роботи - навчитися робити прогнози на основі лінійної регресії, нейронних мереж зворотного поширення помилки та довгої короткострокової пам’яті (long short-term memory - LSTM)

GPXX014GRU banner Базовый статистический анализ и геовизуализация | View in the Skills Network Catalog

Лабораторная работа посвящена изучению того, как загружать, предварительно подготавливать и осуществлять статистический анализ экономических показателей для сельского хозяйства, а также созданию интерактивных карт, показывающих динамику цен.

GPXX0CFMRU banner Классификация в землепользовании для Сельского Хозяйства | View in the Skills Network Catalog

В этой лабораторной работе мы изучим методы классификации типов землепользования на основе аэрофотоснимков и спутниковых фотографий земной поверхности. Мы научимся создавать собственные фотомаски на основе готовых масок и отображать их на экране.

GPXX0PVVUK banner Прогнозування з використанням нейронних мереж | View in the Skills Network Catalog

Дана лабораторна робота присвячена вивченню прогнозування на основі методів аналізу великих даних на прикладі продажів пестицидів. В процесі виконання ви навчитеся робити прогнози за допомогою лінійної регресії та двох фреймфорків для побудови нейронних мереж, а також зможете отримувати статистичні дані та порівнювати результати.

GPXX01HDRU banner Базовый статистический анализ для здравоохранения | View in the Skills Network Catalog

Лабораторная работа посвящена изучению возможностей встроеных библиотек Python для загрузки, пребварительной подготовки и проведения статистического анализа результатов тестов ELISA, а также собраной информации об IgG и IgM, вакцинации против гриппа, вакцинации против туберкулеза, предыдущих заболеваниях и группе крови у респондентов.

GPXX03OBRU banner Классификация изображений с помощью машинного обучения | View in the Skills Network Catalog

В этой лабораторной работе будет изучено, каким образом можно классифицировать качество сельскохозяйственной продукции на основе фотографий. На примере оценки качества лимонов будет показано, как формировать набор данных из фотографий и сравнивать разные типы классификаторов. В конце будет создан отчет, который формирует набор данных качества лимонов.

GPXX0APZUK banner Основи класифікації | View in the Skills Network Catalog

Навчіться класифікувати дані у рамках технологій машинного навчання, штучного інтелекту і науки про дані. Основи класифікації дадуть вам глибоке знання у цих галузях.

GPXX080JUK banner Прогнозування та візуалізація ГЕО для охорони здоров'я | View in the Skills Network Catalog

Дана лабораторна робота присвячена вивченню основних алгоритмів аналізу великих обсягів даних на прикладі поширення COVID-19 у світі. Розглянуто можливості прогнозування на основі лінійної регресії, отримання статистики та створення інтерактивної мапи, що показує динаміку поширення вірусу.

GPXX0V86UK banner Аналіз ринкового кошика в маркетингу | View in the Skills Network Catalog

Ця лабораторна робота присвячена аналізу споживчого кошика на основі набору даних, пекарні The Bread Basket, розташованої в Единбурзі. Набір даних містить 20507 записів, понад 9000 транзакцій та 4 стовпці.

GPXX073OUK banner Розширений аналіз машинного навчання в маркетингу | View in the Skills Network Catalog

Ця лабораторна робота присвячена вивченню передових методів машинного навчання для аналізу роздрібної торгівлі на основі даних продажу для 45 магазинів за 3 роки, розташованих у різних регіонах — кожен магазин складається з кількох відділів.

GPXX0JM5UK banner Прогноз поведінки клієнта за допомогою машинного навчання | View in the Skills Network Catalog

Метою цієї лабораторної роботи є розробка різних типів класифікаторів на основі штучного інтелекту та їх ансамблів для класифікації клієнтів у банківській справі.

GPXX0DGZUK banner Класифікація зображень за допомогою машинного навчання | View in the Skills Network Catalog

У цій лабораторній роботі буде вивчено, як можна класифікувати якість сільськогосподарської продукції на основі фотографій. На прикладі оцінки якості лимонів буде показано, як формувати набір даних із фотографій та порівнювати різні типи класифікаторів. Наприкінці буде створено звіт, який формує набір даних якості лимонів.

GPXX0EZMUK banner Розширена класифікація з використанням машинного навчання | View in the Skills Network Catalog

Ця лабораторна робота присвячена застосуванню прогресивних методів аналізу великих даних для дослідження поширення COVID-19 у світі. Розглядається метод розпізнавання зображення на рентгенівському знімку грудної клітки для прогнозування діагнозу.

GPXX0CR3RU banner Прогнозирование для Сельского Хозяйства (с нейросетями) | View in the Skills Network Catalog

Эта лаборатораторная работа посвящена изучению прогнозирования на основе методов анализа больших данных на примере продаж пестицидов. В процессе выполнения вы научитесь делать прогнозы на основе линейной регрессии и двух фреймворков для построения нейронных сетей, а также сможете получать статистистические данные и сравнивать результаты.

GPXX0YVNEN banner Create confusion matrices and compute metrics with Python | View in the Skills Network Catalog

Confusion matrices are a common and useful technique for classification tasks. They provide a perspective on the accuracy and effectiveness of algorithms. In this project, work with confusion matrices and classification accuracy as we analyze the effectiveness of spam detection. Uncover valuable insights into sensitivity, specificity, accuracy, and precision. Join us on a journey of discovery through the matrix of classification metrics for some effective spam detection.

GPXX0AFDUK banner Класифікація у землекористуванні | View in the Skills Network Catalog

В цій лабораторній роботі дослідимо методи класифікації типів землекористування на аерофотознімках та супутникових знімках. Навчимось створювати власні фотомаски на основі масок і відображати їх на екрані.

GPXX07UYRU banner Прогнозирование и ГЕО визуализация для Здравоохранения | View in the Skills Network Catalog

Лабораторная работа посвящена тому, как можна провести базовый анализ Больших данных о распространении COVID-19 в мире. Рассмотрены возможности прогнозирования на основе линейной регрессии, получения статистических характеристик и создания интерактивных карт, показывающих динамику распространения вируса.

GPXX0Z0JEN banner Group your data: Clustering using Python and scikit-learn | View in the Skills Network Catalog

Explore machine learning clustering methods with Python and scikit-learn, including K-means, hierarchical, and DBSCAN, and learn cluster visualization techniques using the Plotly and Seaborn libraries. This course equips you with the skills to uncover patterns in data and make insightful discoveries, enabling you to build targeted recommenders, identify hidden features, and detect anomalies within your own data.